fbpx

OCTAGON

Light-Colored Exterior Specialist

OCTAGON

ฟิล์มใสกันรอย "Light-Colored Exterior Specialist"

ฟิล์มป้องกันสีที่มีโครงสร้าง “แปดเหลี่ยม” (Octagon-Structured) เพิ่มความแข็งแรงและคุณสมบัติการป้องกันคราบฝังแน่นได้เหนือกว่าฟิล์มทั่วไปที่มีโครงสร้างชั้นฟิล์มแบบห้าเหลี่ยม (Pentagon-Structured) ที่มีอยู่ ดังนั้นฟิล์ม Octagon จึงสามารถขจัดคราบฝังแน่นและปกป้องสีรถจากสะเก็ดหินหรือรอยขีดข่วนได้ดีกว่าฟิล์มทั่วไป

 

Light-Colored Exterior Specialist

ด้วยคุณสมบัติ stain-resistance ที่เหนือกว่าฟิล์มทั่วไป Octagon เหมาะสำหรับรถสีอ่อนโดยเฉพาะ มีความใสของเนื้อฟิล์มเป็นพิเศษ อีกทั้งยังสามารถขจัดคราบสกปรกได้ง่ายกว่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้สำหรับรถสีอ่อน

 

SPC (Scratch & Pollution Control) Special Coating

กาารเคลือบพื้นผิวฟิล์มพิเศษถึง 3 ชั้น ทําให้ฟิล์มมีความทนทานต่อสารเคมีที่เป็นอันตราย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติฟื้นฟูตัวเอง ทําให้สามารถบํารุงรักษาฟิล์มได้ง่ายกว่าฟิล์มป้องกันสีทั่วไป

 

✔️ Light-Colored Exterior Specialist: เหมาะสำหรับรถสีอ่อนโดยเฉพาะ

✔️ Octagon-Structured Premask: ชั้นฟิล์ม “แปดเหลี่ยม” เพิ่มความแข็งแรงและการป้องกันคราบฝั่งแน่นได้เหนือกว่าฟิล์มทั่วไป

✔️ Premium TPU: ฟิล์มมีความนิ่มยืดหยุ่น เพิ่มอายุการใช้งานของฟิล์ม

✔️ Thickness: ~200 Micron

✔️ Highest Transparency & Gloss: มีความใสและความเงางามในตัว

✔️ Self-Healing: คุณสมบัติฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อเกิดรอยขีดข่วน

✔️ Multi-Resistance: ป้องกันคราบฝังแน่น สารเคมี ยางมะตอย มะแลง

✔️ Advanced-Hydrophobicity: ป้องกันการเกาะตัวของน้ํา

✔️ Scratch & Pollution Control Coating (SPC): เคลือบพื้นผิวพิเศษ 3 ชั้น ให้ความทนทานต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายยิ่งขึ้น

✔️ 7-Year Warranty

DEFENDER

ฟิล์มกันรอยหนา 280 MICRON

OCTAGON

ฟิล์มกันรอยสำหรับรถสีอ่อน

PRIMA

ฟิล์มกันรอยสำหรับรถสีเข้ม

ELITE

ฟิล์มกันรอย low-yellowing

MATTE

ฟิล์มกันรอยด้าน

MATTE+

ฟิล์มกันรอยด้านหนาพิเศษ

PEARL

ฟิล์มกันรอยประกายมุก

CHAMELEON

ฟิล์มกันรอยเปลี่ยนสีตามแสง